cat: cas

New Query

Links
semantically relatedcat: acord
cat: concordança
cat: espècimen
cat: exemple
cat: impuls
cat: instància
cat: invitació
cat: invocació
cat: mostra
cat: mostral
translationspa: caso

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint