ces: exemplář

New Query

Links
etymologically relatedces: exemplární
ces: exemplárně
lexical categorynoun
semantically relatedces: žádost
ces: akvizice
ces: cenová nabídka
ces: charakterizace
ces: deklarování samozřejmého
ces: dotěrnost
ces: ilustrace
ces: instance
ces: invokace
ces: kótace
ces: kótování
ces: model
ces: modlitba
ces: modul
ces: náčrt
ces: náčrtek
ces: nákres
ces: návrh
ces: neodbytnost
ces: období sucha
ces: obraz
ces: příklad
ces: případ
ces: pozvání
ces: pozvánka
ces: prosba
ces: protoplast
ces: schéma
ces: schopnost
ces: skica
ces: sucho
ces: typ
ces: ukázka
ces: vyžádání
ces: vyobrazení
ces: vyprahlost
ces: vyvolání
ces: vyzývání
ces: vzor
ces: vzorek
ces: zobrazení
synonymces: vzorek
translationeng: specimen

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint