eng: cozen

New Query

Links
has derived formeng: cozened
eng: cozening
eng: cozens
lexical categoryverb
pronunciation/ˈkʌzən/
semantically relatedeng: bamboozle
eng: betray
eng: cheat
eng: con
eng: deceive
eng: defraud
eng: denounce
eng: dupe
eng: function
eng: invite
eng: nerve
eng: receive
eng: swindle
eng: trick

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint