epo: kamero

New Query

Links
lexical categorynoun
semantically relatedepo: ĉambraro
epo: ĉambro
epo: ŝvelkontuzaĵo
epo: alineo
epo: alveolo
epo: anfrakto
epo: apartamento
epo: banko
epo: bareleto
epo: benko
epo: dormoĉambro
epo: intajlo
epo: kavaĵo
epo: kaveto
epo: kavo
epo: komisiono
epo: komitato
epo: koncilio
epo: krommarĝeno
epo: magistrato
epo: sinuso1
epo: spaco
translationeng: darkroom

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint