fin: harjoitustehtävä

New Query

Links
lexical categorynoun
semantically relatedfin: esimerkki
fin: instanssi
fin: moduuli
fin: näyte
fin: näytepala
fin: otanta
fin: otos
fin: probleemi
fin: sopimus
fin: tapaus
fin: varoittava
fin: yksimielisyys
translationeng: example

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2020 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint