fin: instanssi

New Query

Links
lexical categorynoun
semantically relatedfin: anomus
fin: esimerkki
fin: harjoitustehtävä
fin: houkutus
fin: impulssi
fin: kutsuminen
fin: kutsut
fin: näyte
fin: näytepala
fin: otanta
fin: otos
fin: pyyntö
fin: sopimus
fin: tapaus
fin: vetoomus
fin: yksimielisyys
translationeng: instance

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint