fin: näytepala

New Query

Links
semantically relatedfin: esimerkki
semantically relatedfin: harjoitustehtävä
semantically relatedfin: instanssi
semantically relatedfin: näyte
semantically relatedfin: otanta
semantically relatedfin: otos
semantically relatedfin: sopimus
semantically relatedfin: tapaus
semantically relatedfin: yksimielisyys

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint