fra: échelon

New Query

Links
etymological origin ofeng: echelon
fra: échelonner
has derived formfra: échelons
lexical categorynoun
pronunciation/eʃ.lɔ̃/
semantically relatedfra: âge
fra: ère
fra: ébauche
fra: écart
fra: échalier
fra: échelette
fra: échelle
fra: échelonnement
fra: école
fra: élément
fra: élévation
fra: émancipation
fra: émiettement
fra: épar
fra: éparpillement
fra: époque
fra: épure
fra: étage
fra: étape
fra: état
fra: étiage
fra: évolution
fra: aboutissement
fra: abrégé
fra: abri
fra: académie
fra: accession
fra: accessit
fra: accord
fra: acompte
fra: acte
fra: action
fra: activité
fra: affirme
fra: aille
fra: aire
fra: alignement
fra: allant
fra: allure
fra: alternance
fra: alvéole
fra: amélioration
fra: amenée
fra: amplitude
fra: an
fra: ancienneté
fra: angle
fra: animation
fra: année
fra: annonce
fra: ans
fra: aperçu
fra: apostolat
fra: approche
fra: arène
fra: arête
fra: arc-boutant
fra: ardeur
fra: arrêt
fra: arrivée
fra: art
fra: aspect
fra: assaut
fra: assurance
fra: attestation
fra: attirée
fra: attribut
fra: attribution
fra: augmentation
fra: avance
fra: avancement
fra: avant-projet
fra: avantage
fra: axe
fra: bâton
fra: bénéfice
fra: bac
fra: baccalauréat
fra: bachot
fra: baguette
fra: balance
fra: balancement
fra: bande
fra: barre
fra: barreau
fra: barrière
fra: bascule
fra: bauge
fra: bidonville
fra: bifurcation
fra: bipartition
fra: bissection
fra: bord
fra: bordure
fra: bornage
fra: borne
fra: bouchée
fra: boulot
fra: bout
fra: branche
fra: brevet
fra: brouille
fra: budget
fra: cadence
fra: cadre
fra: caisse
fra: caisson
fra: canevas
fra: canon
fra: caractère
fra: caravane
fra: caricature
fra: carnèle
fra: carrière
fra: carte
fra: caryocinèse
fra: case
fra: casier
fra: ceinture
fra: cellule
fra: certificat
fra: certification
fra: cession
fra: chamaille
fra: changement
fra: chapelet
fra: charge
fra: chemin
fra: cheminement
fra: choix
fra: circonscription
fra: circulation
fra: cirque
fra: citation
fra: classe
fra: classement
fra: classification
fra: clivage
fra: colimaçon
fra: colonne
fra: commencement
fra: commission
fra: communication
fra: commutateur
fra: comparaison
fra: compartiment
fra: comptabilité
fra: compte
fra: contour
fra: convienne
fra: copie
fra: cordon
fra: corvée
fra: couche
fra: coupure
fra: courbe
fra: crédit
fra: crayon
fra: crayonne
fra: croquis
fra: cycle
fra: déambulation
fra: déclaration
fra: décoration
fra: défilé
fra: démêlé
fra: démarcation
fra: démembrement
fra: dépense
fra: désaccord
fra: désignation
fra: désintégration
fra: désordre
fra: désunion
fra: développement
fra: dévolution
fra: date
fra: de saison
fra: degré
fra: descente
fra: dessein
fra: dessin
fra: dette
fra: devis
fra: devoir
fra: diagramme
fra: diapason
fra: dichotomie
fra: différenciation
fra: diffusion
fra: dignité
fra: diplôme
fra: discorde
fra: discussion
fra: disjonction
fra: dislocation
fra: dispute
fra: dissémination
fra: dissension
fra: dissidence
fra: distinction
fra: division
fra: divorce
fra: doctorat
fra: doctrine
fra: dogme
fra: domaine
fra: droit
fra: durée
fra: embarras
fra: empile
fra: emploi
fra: empreinte
fra: empressement
fra: enfilade
fra: enjambée
fra: enregistrement
fra: enseignement
fra: entaille
fra: entrée
fra: entrain
fra: entrebâillement
fra: escabeau
fra: escabelle
fra: escalator
fra: escale
fra: escalier
fra: escarmouche
fra: espace
fra: esquisse
fra: essai
fra: estrade
fra: exercice
fra: expansion
fra: exposé
fra: extension
fra: extrémité
fra: fardeau
fra: fendage
fra: fente
fra: ferme
fra: figuration
fra: figure
fra: file
fra: filière
fra: fin
fra: fission
fra: flux
fra: fonction
fra: fonctionnement
fra: forme
fra: foulée
fra: fréquence
fra: fraction
fra: fractionnement
fra: fragment
fra: fragmentation
fra: front
fra: frontière
fra: généralité
fra: gîte
fra: gain
fra: galbe
fra: galon
fra: garantie
fra: garniture
fra: grade
fra: gradin
fra: graduation
fra: graphique
fra: graphisme
fra: gratification
fra: griffure
fra: groupe
fra: gymnase
fra: hérédité
fra: hôtel
fra: hachure
fra: haie
fra: halée
fra: halte
fra: hauteur
fra: hiémal
fra: hiémaux
fra: hiérarchie
fra: hiérarchique
fra: hiérarchisation
fra: hiérarchiser
fra: hiérarque
fra: hiératique
fra: hie
fra: hier
fra: hilaire
fra: horizontal
fra: hors de saison
fra: idée
fra: identification
fra: image
fra: immatriculation
fra: impératif
fra: incident
fra: inscription
fra: insertion
fra: intérêt
fra: intermittence
fra: interruption
fra: intervalle
fra: jalon
fra: job
fra: label
fra: levier
fra: lice
fra: licence
fra: lieu
fra: ligne
fra: limite
fra: lisière
fra: litige
fra: livre
fra: locomotion
fra: logiciel
fra: loi
fra: lutte
fra: mécanisme
fra: médaille
fra: mésentente
fra: métamorphose
fra: métier
fra: magnitude
fra: manœuvre
fra: maquette
fra: marbrure
fra: marche
fra: marches
fra: marge
fra: marque
fra: matricule
fra: mention
fra: ministère
fra: mission
fra: mitose
fra: moment
fra: montée
fra: montant
fra: montre
fra: morceau
fra: morcellement
fra: mot
fra: mouvement
fra: moyen
fra: moyens
fra: nécessiter
fra: nervure
fra: nid
fra: niveau
fra: nombre
fra: nomination
fra: norme
fra: notice
fra: obligation
fra: occupation
fra: office
fra: offre
fra: opposition
fra: orbite
fra: ordre
fra: ornement
fra: oscar
fra: oscillation
fra: périmètre
fra: période
fra: périodicité
fra: palestre
fra: palier
fra: palissade
fra: parabole
fra: paragraphe
fra: parcelle
fra: parcellisation
fra: parchemin
fra: part
fra: partage
fra: partie
fra: partition
fra: pas
fra: passation
fra: passement
fra: pause
fra: pays
fra: perron
fra: phase
fra: pièce
fra: place
fra: plan
fra: plancher
fra: plat
fra: plate-forme
fra: plateau
fra: point
fra: pointe
fra: port
fra: portée
fra: portion
fra: poste
fra: pourboire
fra: prédicat
fra: prévision
fra: prêtrise
fra: prescription
fra: prestige
fra: prime
fra: principe
fra: prix
fra: procédé
fra: procession
fra: processus
fra: profession
fra: profil
fra: profit
fra: progrès
fra: programme
fra: progression
fra: projet
fra: promenade
fra: promo
fra: promotion
fra: propagation
fra: proposition
fra: province
fra: qualité
fra: quartier
fra: querelle
fra: queue
fra: quotient
fra: règle
fra: règne
fra: rébellion
fra: récompense
fra: référentiel
fra: région
fra: réitération
fra: répétition
fra: répit
fra: révolte
fra: rôle
fra: raie
fra: ramification
fra: randonnée
fra: rang
fra: rangée
fra: rapport
fra: ratio
fra: rayon
fra: rayure
fra: recette
fra: recommandation
fra: redevoir
fra: refuge
fra: registre
fra: relâche
fra: relais
fra: remorquée
fra: rentrée
fra: repère
fra: repaire
fra: repos
fra: représentation
fra: reproduction
fra: responsabilité
fra: retraite
fra: revenu
fra: route
fra: rupture
fra: rythme
fra: sécession
fra: séparation
fra: séparatisme
fra: sacerdoce
fra: saison
fra: salaire
fra: satisfecit
fra: schéma
fra: schisme
fra: scission
fra: secteur
fra: section
fra: sectionnement
fra: segment
fra: segmentation
fra: sellette
fra: service
fra: seuil
fra: siècle
fra: silhouette
fra: sillon
fra: spécialité
fra: spectateur
fra: sphère
fra: stade
fra: standing
fra: station
fra: stigmate
fra: strie
fra: striure
fra: structure
fra: subdivision
fra: succession
fra: suite
fra: symbole
fra: système
fra: tâche
fra: témoignage
fra: témoin
fra: tanière
fra: taxinomie
fra: technique
fra: temps
fra: tentative
fra: terme
fra: terrasse
fra: terrier
fra: territoire
fra: théorie
fra: tige
fra: tiret
fra: tiroir
fra: titre
fra: tome
fra: ton
fra: topo
fra: tour
fra: traînée
fra: tracé
fra: trace
fra: tractée
fra: trait
fra: trajectoire
fra: trajet
fra: transformation
fra: transmission
fra: travail
fra: traverse
fra: tringle
fra: tronçon
fra: trotte
fra: trottine
fra: usage
fra: utilité
fra: vélo
fra: variation
fra: vertu
fra: vieillesse
fra: volume
fra: zébrure
fra: zizanie
fra: zone
fra: zootaxie
translationeng: echelon

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint