hun: megállapodás

New Query

Links
semantically relatedhun: összhang
semantically relatedhun: analógia
semantically relatedhun: együttérzés
semantically relatedhun: egyetértés
semantically relatedhun: egyezmény
semantically relatedhun: egyezség
semantically relatedhun: feltétel
semantically relatedhun: hasonlóság
semantically relatedhun: helyeslés
semantically relatedhun: jóváhagyás
semantically relatedhun: mintát vesz
semantically relatedhun: minta
semantically relatedhun: mintadarab
semantically relatedhun: példány
semantically relatedhun: példa
semantically relatedhun: próba
semantically relatedhun: rokonszenv
semantically relatedhun: szerzõdés
semantically relatedhun: szerződés
semantically relatedhun: szolgálatkészség
semantically relatedhun: vámunió
synonymhun: konszenzus

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint