hun: modulusz

New Query

Links
semantically relatedhun: együttható
hun: közepes vízszolgáltatás
hun: mintapéldány
hun: példány
hun: példa
hun: precedens

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2020 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint