ind: menyukai

New Query

Links
semantically relatedind: [mewariskan/mengabulkan]
semantically relatedind: [panggil/hubungi]
semantically relatedind: baling-baling
semantically relatedind: bersedia memberikan
semantically relatedind: bersinar atas
semantically relatedind: berteman
semantically relatedind: dispensasi
semantically relatedind: hadiah cuma-cuma
semantically relatedind: hadiah
semantically relatedind: injil
semantically relatedind: jago
semantically relatedind: kartu pos
semantically relatedind: kebajikan
semantically relatedind: kehalusan
semantically relatedind: kejuaraan/pembelaan
semantically relatedind: lindungan
semantically relatedind: lingkar
semantically relatedind: memanjakan
semantically relatedind: memasang/melantik
semantically relatedind: memuaskan
semantically relatedind: menawarkan
semantically relatedind: mencatat
semantically relatedind: menempatkan/mengeposkan
semantically relatedind: mengacungkan
semantically relatedind: mengizinkan
semantically relatedind: mengorbankan
semantically relatedind: menguasai
semantically relatedind: meniru
semantically relatedind: mentahbiskan
semantically relatedind: menterjemahkan
semantically relatedind: menyucikan
semantically relatedind: merindukan
semantically relatedind: pemasangan
semantically relatedind: pembebasan
semantically relatedind: penginapan tentara
semantically relatedind: penyimpangan
semantically relatedind: persembahan kepada Tuhan
semantically relatedind: rambu suar/batu duga
semantically relatedind: surat menyurat
semantically relatedind: surat
semantically relatedind: tangan
semantically relatedind: terjemah
semantically relatedind: timbunan batu
semantically relatedind: tongkat penunjuk
semantically relatedind: toya
semantically relatedind: wajah/ketenangan

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint