ita: mirare

New Query

Links
etymologically relatedita: mira
ita: rimirare
etymologylat: mirari
has derived formita: ammirare
ita: mirò
ita: mira
ita: mirai
ita: mirammo
ita: mirando
ita: mirano
ita: mirante
ita: mirarono
ita: mirasse
ita: mirassero
ita: mirassi
ita: mirassimo
ita: miraste
ita: mirasti
ita: mirate
ita: mirato
ita: mirava
ita: miravamo
ita: miravano
ita: miravate
ita: miravi
ita: miravo
ita: mirerà
ita: mirerò
ita: mirerai
ita: mireranno
ita: mirerebbe
ita: mirerebbero
ita: mirerei
ita: mireremmo
ita: mireremo
ita: mirereste
ita: mireresti
ita: mirerete
ita: miri
ita: miriamo
ita: miriate
ita: mirino
ita: miro
ita: rimirare
lexical categoryverb
semantically relatedita: agognare
ita: ammirare
ita: anelare
ita: appoggiare
ita: aspirare
ita: attrarre
ita: avanzare
ita: badare
ita: bramare
ita: considerare
ita: contemplare
ita: curare
ita: desiderare
ita: distendere
ita: domandarsi
ita: drizzare
ita: fissare lo sguardo
ita: fissare
ita: gettare
ita: guardare
ita: indirizzare
ita: indirizzarsi
ita: meditare
ita: muse
ita: orientarsi
ita: osservare
ita: perseguitare
ita: ponderare
ita: premere
ita: prendere di mira
ita: procedere
ita: propendere
ita: protendere
ita: pubblicare
ita: rimorchiare
ita: rivolgere
ita: scommettere
ita: smaniare
ita: sognare
ita: sospirare
ita: sparare
ita: speculare
ita: stampare
ita: succhiare
ita: tempestare
ita: tendere
ita: tormentare
ita: trainare
ita: trarre
ita: trascinare
ita: trattare
ita: vessare
ita: volere
synonymita: ambire
ita: contemplare
ita: guardare
translationdeu: betrachten

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint