pol: reprezentatywny

New Query

Links
semantically relatedpol: ładny
semantically relatedpol: arogancki
semantically relatedpol: bez zabrudzeń
semantically relatedpol: bezczelny
semantically relatedpol: bezużyteczny
semantically relatedpol: butny
semantically relatedpol: celowy
semantically relatedpol: charakterystyczny
semantically relatedpol: chucpiarski
semantically relatedpol: cielesny
semantically relatedpol: cnotliwy
semantically relatedpol: czysty
semantically relatedpol: dający się zauważyć
semantically relatedpol: dekadencki
semantically relatedpol: dostrzegalny
semantically relatedpol: duchowy
semantically relatedpol: estetyczny
semantically relatedpol: eteryczny
semantically relatedpol: ewidentny
semantically relatedpol: fizyczny
semantically relatedpol: hucpiarski
semantically relatedpol: hulaszczy
semantically relatedpol: impertynencki
semantically relatedpol: istotny
semantically relatedpol: jasny
semantically relatedpol: klarowny
semantically relatedpol: konfesyjny
semantically relatedpol: konkretny
semantically relatedpol: korzystny
semantically relatedpol: kozacki
semantically relatedpol: kpiący
semantically relatedpol: kulturalny
semantically relatedpol: lekceważący
semantically relatedpol: limitowany
semantically relatedpol: materialny
semantically relatedpol: metafizyczny
semantically relatedpol: miły dla oczu
semantically relatedpol: na miejscu
semantically relatedpol: należyty
semantically relatedpol: namacalny
semantically relatedpol: nie budzący wątpliwości
semantically relatedpol: nieśmiały
semantically relatedpol: nieabstrakcyjny
semantically relatedpol: niematerialny
semantically relatedpol: niepoważny
semantically relatedpol: niepraktyczny
semantically relatedpol: nieprzydatny
semantically relatedpol: niestały
semantically relatedpol: nieużyteczny
semantically relatedpol: niewątpliwy
semantically relatedpol: nonszalancki
semantically relatedpol: obdarzony charakterem
semantically relatedpol: obserwowalny
semantically relatedpol: obszarowy
semantically relatedpol: oczywisty
semantically relatedpol: odczuwalny
semantically relatedpol: ograniczony
semantically relatedpol: omówiony
semantically relatedpol: opisany
semantically relatedpol: owocny
semantically relatedpol: płciowy
semantically relatedpol: pożądany
semantically relatedpol: pomocny
semantically relatedpol: porządny
semantically relatedpol: postrzegalny
semantically relatedpol: potrzebny
semantically relatedpol: powyższy
semantically relatedpol: pozytywny
semantically relatedpol: protekcjonalny
semantically relatedpol: przekonujący
semantically relatedpol: przydatny
semantically relatedpol: reglamentowany
semantically relatedpol: relewantny
semantically relatedpol: religijny
semantically relatedpol: reprezentacyjny
semantically relatedpol: rozpasany
semantically relatedpol: rozpustny
semantically relatedpol: rozwiązły
semantically relatedpol: schludny
semantically relatedpol: seksualny
semantically relatedpol: skromny
semantically relatedpol: specjalistyczny
semantically relatedpol: specyficzny
semantically relatedpol: swoisty
semantically relatedpol: terytorialny
semantically relatedpol: upadły
semantically relatedpol: uporządkowany
semantically relatedpol: utrzymany w porządku
semantically relatedpol: ważki
semantically relatedpol: ważny
semantically relatedpol: wart podkreślenia
semantically relatedpol: wart uwagi
semantically relatedpol: wartościowy
semantically relatedpol: widoczny
semantically relatedpol: widzialny
semantically relatedpol: wskazany
semantically relatedpol: wspierający
semantically relatedpol: wstydliwy
semantically relatedpol: wyżej wymieniony
semantically relatedpol: wyczuwalny
semantically relatedpol: wymieniony
semantically relatedpol: wyniosły
semantically relatedpol: wyraźny
semantically relatedpol: wyznaczony
semantically relatedpol: wyznaniowy
semantically relatedpol: zadbany
semantically relatedpol: zalecany
semantically relatedpol: zasadny
semantically relatedpol: zauważalny
semantically relatedpol: zawężony
semantically relatedpol: zbawienny
semantically relatedpol: zdemoralizowany
semantically relatedpol: zdeterminowany
semantically relatedpol: zmienny
semantically relatedpol: znaczący
semantically relatedpol: zrozumiały
semantically relatedpol: zuchwały

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2021 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint