slk: vzorka

New Query

Links
semantically relatedslk: príklad
semantically relatedslk: typ
semantically relatedslk: ukážka
semantically relatedslk: vzor
semantically relatedslk: vzorník

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint